Általános szerződési feltételek

termék értékesítésére

A szolgáltató adatai

Magic Park Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhelye: 1138 Budapest, Bodor u 1. I. em. 4.
 • Képviseli: Papp-Molnár Julianna ügyvezető
 • Adószám: 24908153241
 • Cégjegyzék szám: 01-09-18856
 • Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Webhely, webáruház: https://gondozasmentespazsit.hu
 • Telefon: +36 (30) 502 9348
 • Email: info@gondozasmentespazsit.hu
 • Bemutatóterem: 1138 Budapest, Bodor utca 1., B épület. fsz 1.

Bemutatóterem nyitva tartása:

 • Hétfő-Péntek: 9:00-17:30
 • Szombaton: 10:00-14:00
 • Vasárnap: Zárva

mint termékértékesítő, szolgáltatás nyújtó (a továbbiakban, mint Gondozásmentes
Pázsit)

1. Preambulum

1.1. Az általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Magic Park
kft és a vele szerződéses kapcsolatba lépő fogyasztók (magánszemélyek),
illetve jogi személyek és egyéb szervezetek (a továbbiakban, mint
Megrendelő) között létrejövő szerződésből eredő jogokat és
kötelezettségeket tartalmazza. A Magic Park és a Megrendelő a továbbiakban
együttesen, mint Felek.

1.2. Az ÁSZF hatálya minden olyan jogügyletre kiterjed, amelynek tárgya
termékértékesítés.

1.3. A Magic Park tájékoztatja Megrendelőt, hogy amennyiben a
termékértékesítés mellett szolgáltatásnyújtás – így különösen pázsit
telepítés és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása – is történik, úgy a
Felek közötti jogviszonyra eltérő általános szerződési feltételek
irányadóak, amelynek rendelkezésére bocsátása a megrendelés leadását
megelőzően kötelezően megtörténik Megrendelő részére az eljáró ügyintéző
által.

1.4. Az ÁSZF és annak minden módosítása a Magic Park által a Magic Park
honlapján ( https://gondozasmentespazsit.hu/ ) nyilvánosságra hozatalától hatályos, és annak Magic Park általi
visszavonásáig, illetve az ÁSZF következő módosításáig érvényes. A hatályos
ÁSZF és a korábbi, hatálytalanná vált ÁSZF-ek folyamatosan elérhetőek és
letölthetők a következő weboldalról: https://gondozasmentespazsit.hu

1.5. Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve egyéb
szervezet, aki a műfű terméket (pl.: gondozásmentes pázsitot) vásárol. Ezen
személy a továbbiakban, mint Megrendelő.

1.6. Az általános szerződési feltétel a Megrendelő és Magic Park kft között
létrejövő egyedi szerződés részévé válik.

1.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor
hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

ü az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. tv.;

ü az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);

ü az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);

ü a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet;

ü a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási
szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

2. A Szerződő Felek

2.1. Az ÁSZF szerinti jogviszony annak a Megrendelő általi elfogadásával
jön létre a Felek között, határozatlan időtartamra.

2.2. A vásárláshoz Megrendelő regisztrációja szükséges, amely megkönnyíti a
későbbi vásárlásait, mert a Megrendelőnek a regisztrációval már csak be
kell jelentkeznie és a Webáruház megjegyzi az adatait.

3. A szerződés tárgya

3.1. A szerződés tárgya a Magic Park által forgalmazott termékek (így
különösen a speciális gondozásmentes pázsit).

3.2. Magic Park ismételten tájékoztatja Megrendelőt, hogy amennyiben a
megrendelés tárgya – egészben vagy részben – pázsittelepítés és ahhoz
kapcsolódó szolgáltatás, úgy a felek jogviszonyára jelen ÁSZF-től eltérő,
de minden esetben előzetesen a Megrendelő rendelkezésére bocsátott
általános szerződési feltételek irányadóak.

3.3. Magic Park tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a kapcsolódó
szolgáltatások megrendelésére kizárólag egyedi árajánlat útján kerülhet
sor, így ezen szolgáltatások nem rendelhetőek meg a Webáruházon keresztül.

4. Általános tudnivalók a megvásárolható termékekről

4.1. A megvásárolni kívánt termék valamennyi lényeges tulajdonságáról a
Magic Park honlapja tartalmaz tájékoztatást, amelyben feltüntetésre kerül a
termék neve, leírása, ajánlott célja, valamint a termék fotója. A
megjelenített képek illusztrációk, azok eltérhetnek a valóságostól. A Magic
Park kft. nem vállal felelősséget a honlapon közzétett illusztráció és a
termék tényleges kinézete miatti eltérés tekintetében.

4.2. A Webáruházban feltüntetett árak bruttó (fogyasztói) árak, azaz
tartalmazzák a törvényileg előírt általános forgalmi adót. Magic Park
tájékoztatja Megrendelőt, hogy a szállítási költség és az utánvétel
költsége minden esetben a Megrendelőt terheli, ezeket a feltüntetett
(fogyasztói) árak nem tartalmazzák. Csomagolási költség felszámítására nem
kerül sor.

4.3. A Magic Park jogosult akciók/ akciós árak bevezetésére, amelynek
részleteiről, így különösen az akció feltételeiről, annak pontos
időtartamáról teljeskörűen tájékoztatja Megrendelőt. A Magic Park az akció
részleteit a honlapon közzéteszi.

4.4. A Magic Park minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a honlapon
megjelenő adatok (ár, leírás, képek, elérhetőség stb.) a lehető
legpontosabbak legyenek.

4.5. A termékek online/személyesen/telefonon rendelhetők meg.

5. A szerződéskötés, rendelés folyamata, rendelés teljesítése

5.1. A Webáruházban elektronikusan tett megrendelések a Magic Park Kft-hez
érkeznek, amelyek visszaigazolása elektronikus úton 2 napon belül
megtörténik, valamint a Magic Park Kft. a szükséges, rendeléssel
kapcsolatos információkat is megküldi elektronikus úton a Megrendelő
részére.

5.2. A rendelés leadása előtt a Megrendelőnek lehetősége van adatainak,
továbbá rendelésének módosítására.

5.3. A Webáruházon keresztül leadott megrendelés interneten kötött, de nem
aláírt szerződésnek minősül, amelynek tartalma archiválásra kerül, az
utólag visszakereshető.

5.4. A Megrendelő a rendelés elküldésével automatikusan elfogadja a Magic
Park Általános Szerződési Feltételeit, amelyek szintén megtalálhatóak a
webáruház honlapján.

5.5. A Gondozásmentes Pázsit tájékoztatja Megrendelőt, hogy a rendelés leadása az
alábbiak szerint történhet:

 • Első lépésként Tegye a kosárba a megvásárolni kívánt terméket, amely
  ezután megtalálható a kosárban.
 • Ezt követően lehetőség nyílik további termékek böngészésére, vásárlására,
  ekkor a „Folytatom a vásárlást” gombra szükséges kattintani.
 • Amennyiben befejezte a válogatást, úgy nyomja meg a „Tovább a pénztárhoz”
  gombot.
 • A pénztárnál – amennyiben még nem regisztrált – lehetősége nyílik a
  regisztrációra.
 • Ezt követően a „rendelés áttekintése ablakban” láthatja rendelése
  összegzését a fizetendő összeggel.
 • Amennyiben megfelelőnek látja a rendelése tartalmát, úgy nyomja meg a
  „Megrendelés” gombot.
 • Megrendeléséről emailben hamarosan visszaigazolást kap. A megrendelés
  összesítője és a visszaigazolás a fizetendő végösszeget tartalmazza.

5.6. A megrendelés leadását követően történik a megrendelés feldolgozása az
alábbiak szerint:

 • A megrendelés feldolgozása hétfőtől csütörtökig 9.00-16.30-ig, pénteken
  9.00-14.00-ig történik.
 • A Megrendelő bármely napon – ideértve az ünnep- és munkaszüneti napokat
  egyaránt -, továbbá bármely napszakban leadhatja megrendelését, ugyanakkor
  annak feldolgozására csak az azt követő munkanapon kerül sor.
 • Az általános teljesítési határidő 20 munkanap.
 • A hiányos adatokkal leadott megrendeléseket a Magic Park nem tudja
  teljesíteni, az esetlegesen ebből adódó károkért felelősséget nem vállal.

5.7. A rendeléssel kapcsolatos egyéb információk:

 • Amennyiben az adott termékből a Gondozásmentes Pázsitnál nincs akkora készlet,
  amelyet a Megrendelő meg szeretne rendelni, a Magic Park erről
  tájékoztatást küld a Megrendelőnek felhívva a figyelmét, hogy módosítsa a
  rendelését, vagy tájékoztatja a beszerzés várható idejéről.
 • Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Magic Park
  haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és az esetlegesen előre kifizetett
  ellenértéket visszautalja a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon
  belül.
 • Amennyiben részteljesítésre kerülne sor a Magic Park felveszi a
  Megrendelővel a kapcsolatot és kizárólag az egyeztetést és beleegyezést
  követően teljesít.
 • A Magic Park fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések
  részbeni vagy egészének visszautasítására. Ebben esetben a Magic Park
  haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.
 • A Magic Park nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből,
  késésből, a szolgáltatás (webáruház) leállásából eredő és/vagy az esetleges
  üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi
  veszteségből fakadó károkért.
 • A Magic Park nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők, leírások a
  beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés
  nélküli változása miatt.

5.8. A rendelés teljesítésének folyamata az alábbi:

 • A rendelés szállítása futárszolgálattal, saját kiszállító brigáddal vagy
  egyénileg is történhet
 • Megrendelő jogosult a megrendelt csomagot kézbesítéskor a kiszállító
  előtt felnyitni és meggyőződni annak tartalmáról és sérülésmentes
  állapotáról. Amennyiben Megrendelő a megrendelt és a kiszállított termékek
  vonatkozásában eltérést vagy a termékeken sérülést észlel köteles azt
  jelezni a kiszállítónak, aki az esetleges hiányról vagy sérülésről köteles
  pontos jegyzőkönyvet felvenni. Amennyiben Megrendelő a terméket a
  kiszállított állapotban nem fogadja el, úgy köteles a csomag tartalmát az
  aláírt jegyzőkönyvvel a kiszállító részére visszaadni az. Utólagos
  reklamációt, illetve jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Gondozásmentes Pázsitnak
  nem áll módjában elfogadni.
 • A futárszolgálat munkanapokon, 8 és 17 óra között teljesíti a
  megrendeléseket. Szállítási címként kérjük, hogy olyan címet jelöljön meg,
  amikor ebben az időben a megadott címen tartózkodik. Felhívjuk szíves
  figyelmét, hogy a futárszolgálat a csomag kézbesítését kétszer kísérli meg
  a Megrendelő részére, az át nem vett csomagot pedig ezután a Magic Park
  részére visszaszállítja, amely esetben a szállítási költséget a Magic Park
  a Megrendelőre terheli.
 • Futárszolgálattal történő szállítás esetén a csomag átvételével
  egyidejűleg a futárszolgálat felé utánvétes fizetési móddal is fizethet a
  Megrendelő.
 • A kiszállítás és az áru átvételének igazolásaként az átvevő által aláírt
  bizonylat szolgál.
 • Ha a Magic Parknál a megrendelt áru szállításával kapcsolatban
  akadályoztatás lép fel, azt a Magic Park a Megrendelővel elektronikus úton,
  vagy telefonon közli, a módosított szállítási időponttal együtt.
 • A Magic Park jogosult több szerződött fuvarozó partnert alkalmazni.
 • A kiszállítás díja Budapesten belül 13.900 Ft, vidéki szállítás esetén
  kilométer díjat számolunk fel,amelynek a díja 160,-Ft/km. A kilométer
  oda-vissza értendő.

6. Szavatossági és jótállási igények érvényesítése

6.1. A Megrendelő a Magic Park hibás teljesítése esetén kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

6.2. A Megrendelő választása szerint – a Termék természetének a
figyelembevételével – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő
  által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára
  más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
  igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Magic
  Park költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással
  kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

6.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az
áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt,
vagy arra a vállalkozás adott okot.

6.4. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de
nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a
Magic Parkkal, ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított 2 éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

6.5. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Megrendelő
kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb
feltétele, ha igazolja, hogy a terméket a Magic Parkttól vásárolta. A
teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Megrendelő
köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

6.6. A termék hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – vagy a fent
részletezett kellékszavatossági jogait vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás
termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

6.7. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által
adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.8. Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi
forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, ezen határidő
elteltével jogosultságát elveszti.

6.9. Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag a termék gyártójával
vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell
bizonyítania.

6.10. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
  forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
  időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
  ered.

6.11.A Magic Park az értékesített termékek vonatkozásában további jótállást
vállal a telepített termékekre abban az esetben, ha azok telepítése a Magic
Park, vagy minősített telepítő partnerei által történik. Jelen pontban
foglalt jótállás részleteit a szolgáltatásnyújtásra szolgáló ÁSZF
tartalmazza.

6.12. A Magic Park valamennyi termékére – függetlenül attól, hogy annak
telepítése minősített telepítő által történt – 8 év időtartamra jótállást
vállal arra az esetre, ha a termék a napsugárzás következtében kifakul.
Jelen pontban foglalt jótállás kizárólag a napsugárzás eredő fakulás
esetére vonatkozik és annak keretében kizárólag a pázsit kicserélésére
kerülhet sor.

7. Az elállási és felmondási jog

7.1. A Magic Park kft. 3 napos elállási vagy felmondási lehetőséget
biztosít.

7.2. Amennyiben a Megrendelő elállási vagy felmondási jogával élni kíván
elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a
Magic Park részére. Az elektronikus úton benyújtott nyilatkozatot a Magic
Park haladéktalanul visszaigazolja. Az elállási jogát határidőben
gyakorolja a Megrendelő, amennyiben a fent megjelölt határidő lejárta előtt
küldi el elállási nyilatkozatát, továbbá akkor ha a Magic Park a
teljesítést még nem kezdte meg.

7.3. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, a Magic Park
haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszavételétől számított 3 napon belül
visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetés móddal
egyező fizetési módot alkalmazunk a Magic Park részéről, kivéve, ha a
Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását
adja.

7.4. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját
költségén legkésőbb az elállási nyilatkozata közlésétől számított 8 napon
belül küldje vissza a Magic Park részére. Elállás esetén a vásárlót
kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A határidő
betartottnak minősül, ha a 8 napos határidő letelte előtt a termék
megérkezik a Magic Park részére. A termék visszaküldésének közvetlen
költségét a Megrendelő viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére
nincs lehetőség.

7.5. Abban az esetben, ha a terméket a Megrendelő használatba vette, vagy a
használat nem rendeltetésszerű volt, illetve nem tudja sérülésmentesen a
Magic Park részére visszajuttatni, továbbá amennyiben megkísérelte
telepíteni az elállási joga nem illeti meg. A Magic Park fenntartja a jogot
arra vonatkozóan, hogy az elállás jogán visszaküldött csomagok kibontását,
és a benne lévő termék vizsgálatát – a beérkezést követően – kamerával
rögzítse.

7.6. A Magic Park a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza
nem kapta a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta, hogy azt
visszaküldte. A Megrendelő kizárólag abban az esetben vonható felelősségre
a termékben bekövetkezett értékcsökkenés miatt, ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használat miatt következett be.

8. Adatvédelem

8.1. Az egyedi megrendelések felvételére kizárólag a Magic Park Adatvédelmi
tájékoztatójának a megismerését és elfogadását követően kerülhet sor.

Adatkezeléssel érintett adatok köre Megrendelő neve, email cím, telefonszám, lakóhely,
telepítési hely
Adatkezelés célja

 

megrendelés – termékvásárlás, szolgáltatás nyújtás

számlázás – a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés
biztosítása

Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az adatai megadása során

számlázás – a jogszabályi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés időtartama számlázás – a számviteli törvény szerint alakul, jelenleg 8
év

8.2. A Magic Park részletes Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken
ismerhető meg: www.gondozasmentespazsit.hu

9. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

9.1. A Magic Park maximálisan törekszik arra, hogy valamennyi megrendelést
szerződésszerűen, kíváló minőségben teljesítsen. Amennyiben Megrendelő
mégis panasszal kíván élni a teljesítés kapcsán, úgy ezt e-mail formájában
vagy ajánlott levél útján, továbbá szóban megteheti a Gondozásmentes Pázsit
részére.

9.2. A Magic Park a panaszt 30 napon megvizsgálja, szükség esetén helyszíni
felmérést végez. A panaszról a Magic park jegyzőkönyvet vesz fel.
Megrendelő a panasz kivizsgálása során köteles együttműködni. Amennyiben
panasszal a Magic Park nem ért egyet, úgy elutasító álláspontját
megindokolja és erről tájékoztatja a Megrendelőt. A panaszról felvett
jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi és szükség
esetén az ellenőrző hatóság rendelkezésére bocsátja.

9.3. A Magic Park a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség
szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy
a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és
az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy
másolati példányát személyesen panasz esetén átadja a fogyasztónak, minden
más esetben pedig a panaszról való döntéssel egyidejűleg megküldi a
fogyasztó részére.

9.4. Amennyiben a Megrendelő a panasz kezelésével, a Magic Park eljárásával
nem ért egyet jelen pontban foglalt jogérvényesítési lehetőségeivel élhet,
felkeresheti az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot, békéltető testületet,
valamint bíróságot. A Magic Park a hatóságok eljárása során együttműködik a
jogviták lezárása érdekében.

9.5. Fogyasztóvédelmi hatóság:

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetősége:

 • Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
 • Email: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
 • Telefon: (1) 450-2598
 • Web:
  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

9.6. Békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető
Testület

 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefon: 06-1-488-2131
 • Fax: 06-1-488-2186
 • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Web: https://www.bekeltetes.hu/

9.7. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

9.8. Az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy a 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk.
8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, a
fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetében a Gondozásmentes Pázsit nem köteles
alkalmazni.